سه شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۸

x بستـــن

عقل و عقل‌گرایی در مدرسه‌ی کلامی کوفه

چکیده:

از آنجا که در مکاتب و مدارس گوناگون، عقل و به‌کارگیری آن مورد اختلاف است. در این جستار، به معرفی دیدگاه مدرسه‌ی کوفه درباره عقل و عقلگرایی بزرگان این مکتب پرداخته‌ایم. این تحقیق در دو بخش معرفی عقل و رویکردهای عقل‌گرایانه‌ی مکتب کوفه سامان یافته است. در بخش اول، مواردی همچون جایگاه، حجیت، آثار، موانع، و قلمرو عقل بررسی شده است. در بخش دوم، شاخص‌های عقل‌گرایی که تجلی عقل در میان ائمه و اصحابشان در مدرسه‌ی کوفه است، در سه قسمت ائمه، ائمه و اصحاب آنان و اصحاب ائمه تبیین گردیده است. مواردی همچون مناظره، پرسش و بررسی مطالب دینی، اخذ فروع از اصول، بررسی منقولات خلاف عقل و ردیه‌نویسی از جمله‌ی این شاخص‌ها است. این جستار به شیوه‌ی کتاب‌خانه‌ای و عمدتا با احصاء و استقرای روایات صورت گرفته است. گویای اهمیت عقل و اهتمام خاص به آن در عین خط قرمز داشتن و نیز گستردگی عملکرد عقل و شاخص‌های عقل‌گرایی در تعامل با وحی و در پرتو امامت‌پذیری اصحاب در مکتب کوفه است.

مرورگر شما اجرای فایل PDF را پشتیبانی نمی کند.

دسته بندی ها:
مقالات مشترک
،
تاریخ کلام

مطالب مرتبط